کابل های مخابراتی

مشخصات محصول
مشخصاتی برای این محصول درج نشده است

کابل های مخابراتی با توجه به گستردگی ارتباطات تلفنی سالهاست که در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. کابل های مخابراتی دارای دو نوع عمده کاربری (کابل های هوایی و کابل های زمینی) می باشند.

شرکت سیمین اختر کویر یزد کابل های مخابراتی تولید شده توسط شرکت های معتبر تولید کننده کابل را خرید و فروش می کند

گالری تصاویر محصول

دیدگاهتان را بنویسید