بایگانی برچسب: فروش کابل

کابل های مخابراتی

کابل های مخابراتی با توجه به گستردگی ارتباطات تلفنی سالهاست که در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. کابل های مخابراتی دارای دو نوع عمده کاربری (کابل های هوایی و کابل های زمینی) می باشند. شرکت سیمین اختر کویر یزد کابل های مخابراتی تولید شده توسط شرکت های معتبر تولید کننده کابل را خرید

مشاهده اطلاعات و خرید