بایگانی برچسب: پالت های چوبی

پالت چوبی

این نوع پالت ها از تخته ها،بلوکها یا تیرهای چوبی ساخته می شوند که با توجه به شرایط،از میخ ،پیچ چوب،پبچ و مهره برای اتصال آنها به یکدیگر استفاده می شود.به طور کلی پالت های چوبی را می توان به دو نوع دو طرفه و چهار طرفه تقسیم نمود.پالت های چوبی در انواع یک رو

مشاهده اطلاعات و خرید